FOREDRAG OM STRESS

Mine foredrag er målrettet dig, der vil arbejde aktivt for at forebygge stress på arbejdspladsen eller i din hverdag

STRESSFOREDRAGSEND FORESPØRGSEL

StressOVERbelastning og proaktiv afstressning

Foredraget har fokus på forebyggelse af stress! Du får en forklaring på hvorfor stress responsen er uundværlig for at overleve og hvorfor at stressoverbelastning  påvirker os som den gør.

Du får 2 håndgribelige og meget effektive redskaber, som du kan bruge i hverdagen, til at sænke oplevelsen af stress og opnå en bedre “Stress-buffer” både som ansat eller privat.

Foredraget er interaktivt, idet du får lov til at prøve øvelser undervejs, som både er sjove og effektive.

Foredraget er målrettet arbejdspladser, men kan målrettes andre grupper. De fleste arbejdspladser har et velkørende maskineri, der sættes i værk, når folk ER blevet syge med stress! Men den det koster penge for virksomheden når gode medarbejdere bliver syge, men endnu værre er den menneskelige omkostning for den ramte medarbejder. Den gode nyhed er, at der er penge og mistrivsel at spare, ved at fokusere på forebyggelse!

Varighed: 75 min.

KONTAKT MIG

Smertefri bevægelse? Forstå din smerte og stress respons

Din hjerne har ét primært formål: At holde dig i live!

Din hjerne er afhængig af input fra dit syn, dit balancesystem og din kropsforståelse, bla.a for at kunne vurdere, hvorvidt det du er i færd med er sikkert. Hvis de input din hjerne modtager ikke er klare eller måske ligefrem misvisende, kan dette komme til udtryk via smerter, spændinger, stress, dårlig bevægelse/koordination/ kropsholdning/balance, ubehag, kvalme, nedsat styrke og fart under træning, køresyge, mm. Smerter og de andre symptomer er et aktionssignal fra hjernen, for at få din opmærksomhed og få dig til at gøre noget anerledes.

Vores nervesystem glemmer ikke skader, traumer, slag, mm., så smerter kan være associeret med tidligere skader/slag mm. Men neuronerne i vores hjerne kan ændres via nye erfaringer, såkaldt Neuroplasticitet. Så ved at træne hjerne og nervesystem/give dem nye erfaringer, kan smerter, spændinger, stress, dårlig bevægelse/koordination/ kropsholdning, mm. reduceres og forbedres.

Du får lov til at prøve øvelser undervejs i foredraget og alt sker i en underholdende atmosfære.

Varighed: 60 min.

KONTAKT MIG

Det er den samlede systemiske belastning, der bestemmer dit stress output!

Forespørgsel

  Bliv ikke en del af statistikken


  Medarbejdertrivsel er en vigtig parameter for produktivitet, kreativitet og mental- og fysisk sundhed. Desværre er der mange medarbejdere, der må sygemeldes med stress i kortere eller længere perioder. En stresssygemelding er dyr for arbejdspladsen, men kan være endnu dyrere for den sygemeldte medarbejder.

  Hvis man først har overhørt de første spæde signaler på overbelastning og er stressramt, kan det tage år at komme tilbage til nogenlunde samme niveau, som før. Men det der sker for langt de fleste er at de oplever at deres stresstolerance er væsentlig nedsat. Det vil sige, at bl.a. koncentrationen, hukommelsen, overskuddet, overblikket, immunforsvaret, humør, mm. er nedsat efter en stress periode. Det kan have store personlige og mentale konsekvenser for medarbejderen.

  Der er derfor stor værdi i at forebygge stress på arbejdspladsen. Forebyggelse kan ske på mange planer. Jeg giver i mine foredrag medarbejderen håndgribelige redskaber til at håndtere hverdagen, så stresstolerancen øges.

  Du kan læse mere om stress og hvad det er der sker, når vi rammes af stress her, i min blog hersamt om den nervemobiliserings træning, Nerve Flow, jeg tilbyder, som er perfekt i et stressrehabiliterings- og forebyggelsesprogram.

  Mine foredrag er primært målrettet virksomheder, der vil arbejde aktivt for at forebygge stress på arbejdspladsen. Foredragene er ideelle til virksomheder, der har fokus på den menneskelige bundlinie og at medarbejdertrivsel er det bedste jobfastholdelsesaktiv. Foredragene kan tilpasses efter deltagerne.

  Du går fra foredraget med konkrete værktøjer, som er yderst effektive og nemme at implementere med et samme du forlader foredragssalen. Foredragene egner sig bedst til et deltagerantal på op til ca. 25 personer, for størst udbytte.

  HVAD SIGER DELTAGERNE?


  Rigtig godt interaktivt foredrag om personlig forebyggelse og håndtering af stress, med god balance mellem teori og praksis. Det klare fokus og passende varighed gør det er let at huske hovedpointer og fremadrettet at “handle på dem” så de reelt kommer til at gøre en forskel!

  Stress og smerte skal IKKE være en normaltilstand!

  Book mig til et foredrag og hør hvad du kan gøre

  Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

  Du kan selv være med til at knække kurven!

  Kender du DIN trusselsspand?


  Det er individuelt, hvordan vi oplever stress og hvor meget belastning, vi skal udsættes for før vi oplever, at vi får tegn på stress. For at forstå hvorfor det kan gå galt og hvorfor “hjernen kan brænde sammen”, skal man se på hvilket fantastisk arbejde vores hjerne udfører hele tiden, hver dag, hvert sekund!

  Vores hjerne håndterer mere end 400.000.000.000 instruktioner i sekundet! Heraf er det kun ca. 40 pr. sekund, der når vores bevidsthed og ca. 7 pr. sekund, der bliver til kognitive tanker!

  Alle signaler vurderes i vores “gamle hjerne” herunder hjernestammen og cerebellum. Her sker der en vurdering af, hvorvidt signalerne udgør en trussel for vores overlevelse: ER DET SIKKERT? Eller er det en trussel? Hjernens fornemmeste opgave er jo at holde os i live!

  Trusselsspand

  Lad mig illustreres det med et billede. Forestil dig, at de signaler, som vores gamle hjerne hele tiden modtager fra alle vores neorologiske systemer, er illustreret som en spand!

   

  Hvis vores hjerne vurderer, at et input ikke er genkendeligt eller usikkert, dvs. kan udgøre en trussel, ryger det i spanden, som jeg her kalder “Trusselsspanden”.

  Input

  Vores trusselsspand kan således fyldes op med signaler som hjernen har vurderet udgør en trussel såsom dårlig næring, dehydrering, mangel på restitution/søvn, kompromitteret synsevne, kompromitteret balanceevne, utilstrækkelig proprioception (kropskort, din hjernes evne til at fornemme positioner og bevægelser af dine forskellige kropsdele), bevægelsesmønster, sociale forhold, træning (for lidt/for meget/for udfordrende/for let), arbejdspres, osv. Og det er helt normalt. Hos nogle er spanden meget rummelig, hos andre er den mindre. Trusselsspanden kan blive mindre, hvis man tidligere har været stresset!

  Vi har hver i sær input, der er med at til at fylde op i vores trusselsspand. Her er det vigtigt at pointere, at de input, der bliver til stressorer ikke kun er for stor arbejdsbyrde, korte deadlines og/eller bekymringer. Som illusteret i trusselsspanden kan dårlig søvn, dårlig hydrering, utilstrækkelig næring, utilstrækkelig bevægelse og kropsbevidsthed, manglende motion, sociale relationer, mm udgøre en stresset situation og give de samme symptomer som stress.

  Output

  Når spanden er fyldt helt op og der begynder at ske overløb, så er vi ramt af stress og vi oplever et kollaps! Men vores spand har en aftapningshane, inden det går så galt. Aftapningshanen er vores signal, til at reagere INDEN vi ender i kollaps. Det er her vi oplever outputtet/stresssymptomerne, såsom smerter (migræne, hovedpine, mm), trykken for ørene, koncentrations- og hukommelsesbesvær, sygdom, at føle sig udkørt og uden energi, apati, søvnproblemer, ændret apetit, tics, indre uro, tristhed, irritation og vrede, mm. Listen med symptomer er lang, og forskellig fra person til person.

  Desværre er det langt fra alle, der tolker de nævnte symptomer som tegn på overbelastning. Og det er endnu færre der handler på dem. Hvis vi har lidt af hovedpine længe, så opfatter vi det som vores nye virkelighed og normalitet. At vi åbenbart bare er sådan én, der ofte har hovedpine! Hovedpine er IKKE en normal tilstand. Det er et signal fra din krop om en ubalance. Den bedste måde at behandle hovedpinen er at finde ud af, hvad der er årsag til hovedpinen fremfor  at bedøve signalet med smertestillende piller. Det er som at tisse i bukserne og gå ud i frostvejr! Dermed ikke sagt at man ikke skal tage smertestillende, for de har bestemt sin berettigelse i nogle situationer. Min pointe er blot, at man i rigtig mange tilfælde kan behandle smerte samt de andre nævnte input, ved at forstå hvordan hjerne og nervesystem virker

  Samlet systemisk belastning

  Det korte af det lange er, at det den samlede systemiske belastning, der afgør om vi oplever at blive stressede! Og det er derfor vigtigt at kende sig selv, sin egen krops signaler og sine egne grænser. Når vi har opnået denne erkendelse, er vi nået et langt stykke for at kunne handle forebyggende.

  Stop ulykken!

  Hvis der er helt åbenlyse forhold på arbejdet eller i hjemmet, der fylder meget i din spand, så få taget hånd om problemet. Det løser helt sikkert ikke sig selv, det bliver heller ikke nemmere at løse i morgen og du får det ikke bedre af at vente!

  Start behandlingen!

  Herefter er der forskellige strategier vi kan arbejde med i hverdagen, der kan få vores nervesystem til at slappe og overbevise vores hjerne om, at der IKKE er fare på færde og at vi er i sikkerhed. Vi fylder således færre stressorer i vores spand! Vi kan mindske vores oplevelse af overbelastning, gøre vores trusselspand mere rummelig og opnå et bedre velfindende. Oplevelsen af at stå ved sig selv og selv at kunne tage aktion virker i sig selv stresssænkende.

  Det er nogle af disse redskaber jeg snakker om i mine foredrag. Jeg giver dig effektive værktøjer til at få mere ro på din i sin hverdag, så du performer bedre, både på jobbet og på hjemmefronten.

  Ligesom du skal sørge for at tage din egen iltmaske på FØR du hjælper andre, skal du også sørge for at din egen trivsel, før du kan øse ud til andre!

  kontakt mig her
  Så mange oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
  0%
  Og det hæmmer deres produktivitet
  Føler sig trætte og udmattede efter en typisk arbejdsdag
  64%
  Lider af alvorlig stress
  7%
  Risikerer at miste deres job efter at blive syg af stress
  20%
  Depression og angstanfald der skyldes ubehandlet stress
  50%
  Er ikke udhvilede om morgenen
  68%
  Det koster 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
  1.500.000 DKK